MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลแม่จริม

176

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 175 คน / 176 ครั้ง)

รายละเอียด

4

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 4 คน / 4 ครั้ง)

รายละเอียด

17

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 17 คน / 17 ครั้ง)

รายละเอียด

14

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 14 คน / 14 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)