MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลแม่จริม

1

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 794 คน / 856 ครั้ง)

รายละเอียด

1

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 29 คน / 29 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 26 คน / 30 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 2 คน / 2 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)
31 โรคปอดบวม (Pneumonia) [31] Pneumnia 2
02 อุจจาระร่วง [02] Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 1
34 วัณโรคระบบอื่นๆ [34] TB other Organ 1
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ [18] Pyrexia of unknown origin,P.U.O.,Fever cause 1